یک نمونه طرح درس روزانه یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۷ 8:35

 

بسمه تعالی

 فراخوان طراحی آموزشی دروس دوره

را هنمایی تحصیلی

 عنوان طرح درس روزانه :امام خمینی(ره)

 آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

آموزش و پرورش عشایر استان

مدرسه راهنمایی نرجس معدن

 تهیه کننده:فاطمه عبدالهیان دهکردی

 

سال تحصیلی:۸۸-1387

 

مشخصات كلی

نام و نام خانوادگی دبير: فاطمه عبدالهيان دهكردی

نام مدرسه:راهنمایی نرجس معدن

عنوان: فارسی اول راهنمائی                                        جلسه: سوم

موضوع اصلی درس: امام خمینی (ره)                         شماره طرح درس: 3

تعداد دانش آموزان: 12 نفر                                          مكان: كلاس درس

زمان: 25  دقيقه

ويژگيهای عمومی فراگيران

الف) سن فراگيران: همه ی دانش آموزان گروه سنی 11تا 12 ساله هستند.

ب) توانائيهای ذهنی: با توجه به تقسيم بندی هوشی( ند هرمان ) 3نفر از دانش آموزان در ربعA ،2نفر در ربعB ، 3نفر در ربع C ، 4نفر در ربع D قرار دارند. آزمون هوشی ند هرمان همراه جدول به پيوست می‌باشد.

ج) وضعيت اقتصادی: به جز دو نفر از دانش آموزان که از طبقه کارمند هستند، بقیه دانش آموزان از طبقه کشاورز و کارگر می باشند.

د) وضعيت اجتماعی: همه ی دانش آموزان روستا نشين بوده و زندگی اغلب آنها عشايری است.

رفتار ورودی فراگيران

فراگيران بايد:

1.با برخی از ویژگی های اخلاقی و رفتاری بزرگان دینی آشنا باشند.

2. با تاریخ ورود امام خمینی به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی آشنا باشند.

3. با انواع جمله(خبری،پرسشی،عاطفی،امری) آشنا باشند.

4. با تفاوت زبان و ادبیات (متن ادبی و متن غیر ادبی)آشنا باشند.

هدف كلی

در پايان آموزش از فراگيران انتظار می‌رود:

با زندگی و شخصیت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران آشنا شوند و از زندگی آن رادمرد بزرگ درس بیاموزند.

هدف‌های جزئی

در پايان آموزش از فراگيران انتظار می‌رود:

1.           تاریخ تولد و مقارن شدن تولد ایشان با تولد بانوی بزرگ اسلام را بداند(طبقه دانش).

2.           زندگی نامه ی امام خمینی را از زمان کودکی تا رحلت ایشان تعریف کند(طبقه دانش).

3.           نام استاد امام و مؤسس حوزه علمیه قم را بداند(طبقه دانش).

4.           علت پیروزی انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) را بیان کند( طبقه دانش ).

5.           ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی امام خمینی را در جدولی به کار برد( کاربرد ).

6.      سالهای مبارزاتی امام خمینی را از ابتدا تا پیروزی انقلاب با رسم جدول جدا کند(تجزیه و تحلیل).

7.           در کار گروهی فعالانه و با علاقه کامل شرکت کند(حیطه عاطفی).

هدف‌های رفتاری

از دانش آموزان انتظار می‌رود:

1.           از روی درس صفحه 15 کتاب به طور صحیح بخواند(طبقه دانش).

2.      با مطالعه صفحه 15 کتاب لغات مشکل (از نظر املایی) درس را پیدا کند و آن ها را در دفترچه خود بنویسد(طبقه فهمیدن).

3.      با مطالعه صفحه 15 کتاب واژه های جدید درس را مشخص کند و با استفاده از واژه نامه  آخر کتاب یا فرهنگ لغت معنی آنها را پیدا کند و به ترتیب حروف الفبا آنها را در جدولی در دفترچه خود قرار دهد(طبقه تجزیه و تحلیل).

4.      پس از مطالعه این درس بتواند زندگی نامه امام خمینی را از زمان تولد تا رحلت ایشان تعریف کند (طبقه دانش).

5.      پس از مطالعه این درس با ویژگی های اخلاقی امام آشنا شود و آنها را در زندگی خود به کاربرد(طبقه کاربرد).

6.      پس از مطالعه این درس بتواند مبارزات امام و هدف ایشان از این مبارزات را تعریف کند(طبقه دانش).

7.      با توجه به علاقه ی خود کتابی را از نویسنده همین درس یا نویسندگان  دیگری که در مورد زندگانی امام خمینی تحقیق کرده اند با خود به کلاس بیاورد(حیطه عاطفی).

8.      انواع جمله ی (پرسشی-عاطفی-خبری و امری) را بشناسند و برای هر کدام مثال بزند(طبقه فهمیدن).

9.           متون نظم و نثر را از هم تشخیص دهد(طبقه فهمیدن).

10. دو متن ساده و ادبی را از هم تشخیص دهد و هر کدام را در نوشته خود به کار برد(کاربرد).

11. در کار گروهی فعالانه و با علاقه ی کامل شرکت کند(حیطه عاطفی).

 

 

ارزشيابی تشخيصی

(2 دقیقه)

1.      برخی از ویژگی های اخلاقی و رفتاری پیامبر را بیان کنید؟

2.      چند صفت پسندیده انسانی را با توجه به مطالبی که تاکنون خوانده اید نام ببرید؟

3.      چند شخصیت مهم را که در طول تاریخ برای سرنوشت بشریت تلاش نموده اند، نام ببرید؟

4.      کلمات مترادف را تعریف کنید و مثال بزنید؟

5.      تفاوت متن ادبی و متن غیر ادبی را با ذکر مثال بیان کنید؟

6.      انقلاب اسلامی ایران در چه سالی و به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟ درس جدید)

7.      در مورد زندگی نامه امام خمینی (ره) آنچه می دانید را تعریف کنید؟(درس جدید)

8.      انواع جمله را نام ببرید و مثال بزنید؟(درس جدید)

9.      تفاوت بین نظم و نثر را بیان کنید؟ 

پيش بينی روش تدريس متناسب با درس

 

طرح كارايی تيم (T.E.D ) توضيحی، نمايشی

سازماندهی گروههای تدريس و يادگيری

(2 دقيقه)

 

دانش آموزان را به گروههای 4 نفره تقسيم می‌كنيم.

 

اعضای هر گروه و اسامی هر گروه مشخص می‌گردد.

پيش بينی فضا و وسايل آموزشی مناسب با اهداف موضوع تدريس

پيش بينی فضا: كلاس درس

صندلیها به شكل U كنار يكديگر قرار می‌گيرند.

وسايل آموزشی: تابلو، گچ، كتاب درسی، عکس امام خمینی ، کتاب امم خمینی (ره) نوشته امیر حسین فردی، کتاب هایی در این زمینه، کتابهایی که نویسنده آنها امام خمینی (ره) باشد.  تهیه چند متن ساده و ادبی ،سی دی ، رایانه ، جدول نمرات، چک لیست.

پيش بينی فعاليتهای متناسب قبل از تدريس (2

دقيقه)

شروع كار با نام خدا – سلام و احوال پرسی- دقت در وضع جسمی و روحی فراگيران

 

حضور و غياب- پرسيدن مناسبت روز و ماه و سال - گفتن نكته و مطلبی با توجه به مناسبت آن روز و

تشويق به يادداشت آن در دفترهای خود- ديدن تكاليف

آماده سازی و ايجاد انگيزه (3 دقيقه)

آوردن رایانه به كلاس درس و كمك به امر تدريس - آوردن کتابهایی در مورد زندگی امام خمینی (ره) و یا کتابهایی به قلم امام خمینی- نوشتن جملاتی روی تابلو و یا جملاتی که از قبل روی کارتهایی نوشته شده که دانش آموزان نوع و نحوه خواندن (توجه به لحن و آهنگ) آن جملات را بیان کنند. یک متن ساده و یک متن ادبی به دانش آموزان بدهیم و آنها بتوانند آن دو را با هم مقایسه کنند.

دادن كارت امتياز جهت تشويق دانش آموزان

توضيح مراحل اجرائی الگو

ارائه درس

(13 دقيقه)

فعاليت معلم

فعاليت دانش آموز

1)

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

5)

 

 

 

6)

 

 

 

 

7)

 

   

 

 

 

8)

در اين روش ابتدا تيم تشكيل می‌دهيم. بعد از اينكه اعضای تيم مشخص گرديد گروه ها نام گذاری می‌‌شوند و از دانش آموزان می خواهيم كه كتابهای خود را باز كنند و به طور انفرادی درس را مطالعه كنند.

 

 

حدود 10 دقيقه به دانش آموزان فرصت مطالعه فردی می‌دهيم.

 

 

سپس توضيحات معلم در مورد نكات كليدی درس،  در اين مرحله با استفاده از CD و با كمك دانش آموزان درس را توضيح  می دهيم.

 

 

بعد از آن چند سؤال از درس به دانش آموزان می‌‌دهيم تا به صورت انفرادی جواب دهند در اينجا از دانش آموزان می ‌خواهيم كه مشاركت و گفتگو نداشته باشند و از كتاب هم استفاده نكنند.

 

همان سؤالات را در برگه‌ای ديگر به دانش آموزان می‌دهيم و از آنها می‌خواهيم كه به سؤالات به صورت گروهی جواب دهند.

 

 

در اين مرحله كليد آزمون را در بين آنها توزيع می‌كنيم و از دانش آموزان می خواهیم كه هر كدام آزمون نفر ديگری غير از خود را تصحيح كنند و نمره بدهند. (به صورت انفرادی)

 

 

تصحيح سوالات به صورت گروهی با استفاده از كليد آزمون يك بار ديگر با مشاركت گروه سوالات تصحيح می‌شوند و معلم هيچ دخالتی در تصحيح اوراق ندارد.

 

نمرات فردی و گروهی هر گروه را در جدول نمرات يادداشت نموده و درصد نمره ی موثرترين يادگيری را بدست می‌آوريم و به گروهی كه درصد بالاتری دارد كارت امتياز می‌دهيم واين گروه مورد تشويق ساير گروهها قرار می‌گيرد.

جدول نمرات در ضمیمه آخر

دانش آموزان هر كدام در گروه مربوطه قرار می‌گيرند ودرس را به صورت انفرادی مطالعه می كنند.

 

 

 

 

 

دانش آموزان به صورت فردی درس را مطالعه      می كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان به صورت انفرادی به سوالات جواب می‌ دهند.

 

 

 

 

 

دانش آموزان به صورت گروهی به سوالات جواب می‌دهند.

 

 

 

 

دانش آموزان هر كدام با استفاده از كليد آزمون به تصحيح برگه ی ديگری می‌پردازند در واقع تصحيح اوراق به عهده فراگيران می باشد.

 

 

 

هر گروه آزمون گروهی خود را تصحيح می‌كنند.

 امام خمینی (ره)

روزی که به دنیا آمد، (مهر ماه 1281 خورشیدی) هیچ کس فکر نمی کرد که سال های بعد، سیر تاریخ ایران و اسلام را عوض خواهد کرد و میلیون ها انسان آزادی خواه و مظلوم جهان ، نامش را یک صدا فریاد خواهند کشید. روزی که به دنیا آمد، مثل همه روزهای دیگر بود؛ تنها فرق آن این بود که صدها سال پیش از آن در چنان روزی بزرگترین بانوی عالم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) متولد شده بود.

چند ماه از تولد روح الله نگذشته بود که صدای شلیک گلوله ای در کوره راه کوهستان های میان خمین و اراک پیچید. به دنبال آن، سواری سرافراز از پشت اسب بر خاک افتاد. پدرش مصطفی ، به دستور مزدوران خان، ناجوانمردانه هدف گلوله قرار گرفت و از پا در آمد. روح الله بی آنکه خود بداند، در چند ماهگی، فرزند شهیدی دلاور شد. بدین گونه بود که این کودک بدون داشتن هیچ خاطره ای از پدر، بزرگ شد. وقتی بزرگ شد و به سنی رسید که بتواند تحصیل علم کند، او را در شهر خمین به مکتب خانه فرستادند. در هفت سالگی توانست قرآن را ختم کند. وی تا نوزده سالگی در خمین به تحصیل پرداخت و برای ادامه تحصیل، حوزه ی علمیه ی اراک را برگزید.او در آن جا، با استادی آشنا شد که مدتی بعد یکی از مهم ترین حوزه های علمیه ی اسلامی را در قم تأسیس کرد. این عالم بزرگ، آیت الله عبدالکریم حائری (ره) بود.

امام از دوره نوجوانی و جوانی سعی می کرد در همه زمینه ها رشد و پیشرفت کند. مهربانی ، سادگی، فروتنی ، خوش بیانی، نظم و دقت و سیمای جذاب از ویژگی های درخشان ایشان بود.

در همان دوران جوانی، صاحب خصوصیات اخلاقی و اعتقادی خاصی شد که سال ها بعد، تأثیر بسیار زیادی بر دیگران گذاشت و دنیای اسلام را دگرگون کرد. پس از در گذشت آیت الله العظمی بروجردی (ره) در سال 1340بسیاری از علما و روحانیون ایشان را به مرجعیت انتخاب کردند.امام خمینی، در سال 1341، مبارزه ی آشکار و سخت خود را با شاه و بیگانگان آغاز کرد و  مردم ایران که فریاد او را حرف دل خود می دانستند، با طرفداری و اطاعت از وی مخالفت خود را با حکومت پهلوی نشان دادند. حکومت شاه در پانزدهم خرداد 42، آیت الله خمینی، رهبر نهضت اسلامی ایران را دستگیر و زندانی کرد.مردم به نشانه اعتراض و حمایت از امام خمینی (ره) در بسیاری از شهرهای ایران تظاهرات کردند و شمار فراوانی از آن ها به دست مأموران شاه، به شهادت رسیدند.

سرانجام حکومت پهلوی امام خمینی (ره) را از زندان آزاد کرد و در سیزدهم آبان 1342 نخست به کشور ترکیه و سپس به شهر نجف عراق ، تبعید نمود. در سال 56 فرزند بزرگوار امام خمینی(ره)، حاج آقا مصطفی در نجف به طرز مرموزی به شهادت رسید. امام خمینی تا سال 1357 علاوه بر تدریس در حوزه علمیه نجف و تألیف کتاب، پرچم مبارزه با ظلم و ستم شاه و کشورهای استعمارگر به ویژه آمریکا را برافراشته نگاه داشت.

حکومت عراق به درخواست شاه، اقامت امام خمینی را در آن کشور ممنوع کرد. امام خمینی نیز ناگزیر به پاریس رفت و از آن جا رهبری نهضت مردم ایران را که در آن زمان به یک انقلاب بزرگ تبدیل شده بود، بر عهده گرفت.

نیمه های پاییز سال 1357 بود. بر خلاف همه ی پاییز ها که کلاس های درس مدارس و دانشگاه  ها فعال بودند، در آن پاییز دانش آموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند و به مدرسه ها و دانشگاه ها نمی رفتند. دیگر نه میز و نیمکتی در کار بود و نه معلمی که مثل همیشه بیاید و درس بدهد. همه به فرمان امام در کوچه ها  و خیابان ها تظاهرات می کردند و درس انقلاب را به بانگ بلند به گوش جهانیان می رساندند. آن روزها ملت یک آموزگار،  یک معلم و یک استاد داشت و او کسی جز امام خمینی (ره) نبود. سر انجام پس از آن که هزاران زن و مرد مسلمان و انقلابی به شهادت رسیدند، انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نزدیک شد. شاه در دی ماه همان سال از ایران گریخت و امام خمینی روز 12 بهمن پس از 15 سال دوری از وطن، با استقبال با شکوه مردم به میهن بازگشت. ده روز بعد در 22 بهمن 1357، مردم ایران انقلاب اسلامی خود را به رهبری امام خمینی به پیروزی رساندند. نظام شاهنشاهی واژگون و جمهوری اسلامی ایران ، پایه گذاری شد.

امام خمینی پس از پیروزی انقلاب بیش از ده سال، رهبری کشور را بر عهده داشت. در زمان رهبری ، خصوصیات دوران جوانی و میان سالی خویش را حفظ کرد و هم چنان افتاده و فروتن بود. هیچ گاه قدرت او را از یاد خدا و محبت به مردم غافل نساخت. مردم نیز او را از جان و دل دوست می داشتند. او محبوب همه ی مسلمانان جهان و مایه ی افتخار مردم ایران بود.

امام خمینی در این دوران در خانه ای ساده زندگی می کرد . سرانجام شب چهاردهم خرداد 1368 فرا رسید شبی غم بار و تلخ، شبی که محبوبترین شخصیت جهان اسلام به خدا پیوست. امام رفت اما راه او به یادگار ماند.

اکنون جمهوری اسلامی ایران که میراث گران بهای اوست، به دست همه ی مردم ایران به ویژه نوجوانان و جوانان سپرده  شده تا از آن مانند جان خویش نگهبانی و نگهداری کنند.

(کتاب "امام خمینی"(ره) نوشته ی امیرحسین فردی با تلخیص)

 

جمع بندی

 (2 دقيقه)

يك بار ديگر نكات مهم وكليدی درس را همراه با دانش آموزان مرور می‌كنيم:

•        سال تولد و مقارن شدن تولد ایشان با تولد بانوی بزرگ اسلام

•        اطلاعاتی در مورد پدر و زندگی امام

نحوه درس خواندن ایشان

•        ویژگی های شخصیتی آن بزرگوار

•        سالهای مبارزاتی ایشان

•        چگونگی به پیروزی رسیدن انقلاب

ارزشیابی پایانی

سؤالاتی از درس و مطالب گفته شده به صورت کتبی به دانش آموزان داده می شود و نتیجه در جلسه آینده اعلام می شود.

پیش بینی تکالیف

(1دقیقه)

قسمت خود ارزیابی را به صورت شفاهی پاسخ دهند و هر گروه یک یا دو سؤال همراه با جواب طراحی کنند.

در مورد دانش های زبانی و ادبی اعضای هر گروه برای نکته ی اول چهار جمله (خبری-پرسشی-امری-تعجبی)و برای نکته دوم یک متن ساده و یک متن ادبی تهیه کنند و به کلاس بیاورند.

قسمت کار گروهی را با مشارکت اعضای گروه و با مراجعه به اینترنت و یافتن سایت مورد نظر انجام دهند و برای این قسمت روزنامه دیواری یا نمایش نامه یا انشاء تهیه نمایند.

قسمت نوشتن را در دفترهای خود بنویسند و به آنها جواب صحیح دهند.

 سؤالات

نام و نام خانوادگی:                                                          نام گروه :

 

 سؤالات چهار گزینه ای:

1-تولد امام خمینی (ره) مقارن با تولد کدام بزرگوار بوده است؟

الف)پیامبر(ص)                         ب)حضرت علی(ع)

ج)حضرت فاطمه زهرا(ص)        د)امام حسین(ع)

 

2- حکومت شاه در چه تاریخی امام خمینی (ره) را دستگیر و زندانی کرد؟

الف)سیزده آبان 1342                  ب)پانزده خرداد1342

ج)سیزده آبان 1356                      د)پانزده خرداد1356

 

سؤالات کامل کردنی:

1- امام خمینی (ره) روز ...........پس از 15 سال دوری از وطن با استقبال باشکوه مردم به میهن بازگشت.

 

2-   آن روز ملت یک آموزگار،یک معلم و یک استاد داشت و او کسی جز .............نبود.

 

سؤالات صحیح-غلط:

1-امام خمینی(ره)در سال 1356 مبارزه آشکار و سخت خود را با شاه و بیگانگان آغاز کرد.

2-ده روز پس از ورود امام به میهن در 22 بهمن 1357 مردم ایران انقلاب اسلامی خود را به رهبری امام خمینی به پیروزی رساندند.

3-وی تا نوزده سالگی در خمین به تحصیل پرداخت و برای ادامه ی تحصیل، حوزه ی علمیه ی قم را برگزید.

 

سؤالات جور کردنی:

1.هر یک از کلمات ردیف (الف) را به ردیف(ب) وصل کنید:

                                      ردیف الف                                        ردیف ب


1.در این نوع نثر نویسنده به زیبایی، توجه فراوان دارد تا                                 4. جمله عاطفی

تأثیر سخن خود را بیشتر کند.                                                                                                


2.جمله ای که انجام کاری یا درخواست انجام کاری                                         5. جمله امری

 را مطرح می  کند.                  

3.چیزی که احساس ما را نسبت به چیزی یا کسی                                               6. نثر ادبی

 نشان می دهد.

 

سؤالات تشریحی:

1-درباره پانزدهم خرداد1342 چه می دانید؟

2-علما و روحانیون در چه هنگامی آیت الله خمینی را به مرجعیت انتخاب کردند؟

3-چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی (ره) را در دوره نوجوانی و جوانی بنویسید؟

 

 کلید آزمون

1-ج

2-ب

3-12بهمن

4-امام خمینی (ره)

5-غلط

6-صحیح

7-غلط

8-1به 6

2به5

3به4

9-حکومت شاه در پانزدهم خرداد 1342،آیت الله خمینی،رهبر نهضت اسلامی ایران را دستگیر و زندانی کرد.

10-پس از درگذشت آیت الله العظمی بروجردی (ره)در سال 1340 بسیاری از علما و روحانیون، ایشان را به مرجعیت انتخاب کردند.

11-مهربانی،سادگی،فروتنی،خوش بیانی،نظم و دقت و سیمای جذاب

 جدول نمرات طرح کارایی تیم

 

گروه مولوی

گروه سعدی

گروه حافظ

پارامترها/گروهها

16

12

 

پایین ترین نمره فردی

19

16

 

بالاترین نمره فردی

17.5

14

 

معدل نمرات فردیD

19

16

 

نمره تیمA

20

16

 

نمره کل آزمون F

1.5

2

 

برد یا باخت تیمE=A-D

2.5

2

 

میزان پیشرفت ممکنG=F-D

1.5/2.5*100=60%

2/2*100=100%

 

نمره مؤثرترین یادگیری H=E/G*100

 سؤالات ارزشیابی پایانی:

1. امام خمینی (ره) در چه سالی و در کجا به دنیا آمد؟

 2.دوران کودکی و جوانی امام خمینی(ره) چگونه گذشت؟

۳- بعد از اینکه حکومت پهلوی امام خمینی(ره) را از زندان آزاد کرد ایشان را به کجا تبعید کرد؟

4.در سال 1357 مردم به فرمان امام چه کارهایی انجام می دادند؟

 5.در چه تاریخی شاه از ایران گریخت؟

 6.رهبر انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به خدا پیوست؟  


 

فهرست مشاهدات (چک لیست رفتار از دانستنی، مهارت، نگرش)

 

هدفهای

آموزش

 

انتظارات معلم از دانش آموزان سه گروه

گروه حافظ

 

گروه سعدی

گروه مولوی

مریم

آذر

زهره

سمیه

مرضیه

سارا

ندا

سحر

ناهید

هانیه

آزاده

زهرا

 

 

 

 

دانشی

عاطفی

روانی

حرکتی

حضور و غیاب

به سؤالهای خودآزمایی کتاب پاسخ مناسب دهد.

دوران کودکی امام خمینی را بیان کند.

دوران تحصیل امام را تعریف کند.

گروهها درباره ی محتوای درس و موارد مربوط به آن به گفتگو بپردازند.

قوانین و مقررات کار گروهی را رعایت کنند.

درجمع آوری اطلاعات مشارکت کرده ودر  ارائه گزارش همکاری کنند.

تحقیقاتی که به دانش آموز محول شده را انجام دهند.

در یاد دادن به همکلاسی و یادگرفتن از اعضای دیگر گروهها فعالیت کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علامت مشخصه

XXXX: بالاتر از حد انتظار

XXX: در حد انتظار

XX: در حد تلاش

X: نیازمند تلاش

 

 

 

 

نوشته شده توسط اعضای گروه آموزشی  | لینک ثابت |